Parques de aventura y entretenimiento, construcciones de madera

Circuits infantils de seguretat passiva

Descripción: Estan dissenyats específicament per a nens i nenes d’entre 5 i 12 anys i no necessiten arnés tot i que sí és obligatori el casc casc ja que la instal·lació disposa d’una xarxa anticaigudes que recull el nen o la nena, impedint que arribi al terra i facilitant-li la recuperació de la posició i l’equilibri.

Està format per torres de fusta, senzilles i dobles, d’altures limitades i unides entre elles per una gran diversitat de ponts. El grau de dificultat és baix i l’altura mínima de l’usuari és de 90 centímetres, cosa que permet als adults acompanyar els nens mentre hi juguen.

SHARE