Parques de aventura y entretenimiento, construcciones de madera

Il·luminació Nocturna

Descripció: El sistema d’il·luminació que CMO incorpora a les seves instal·lacions permet als clients ampliar l’horari d’obertura i, per tant, augmentar la rendibilitat, tant a l’hivern com a l’estiu. De fet, poder fer el recorregut nocturn és un reclam molt atractiu pel visitant donat que les sensacions són molt diferents a les viscudes durant el dia.

Siguiendo las tendencias actuales, la iluminación se realiza mediante micro-leds, trabajando en bajo consumo y bajo voltaje, reduciendo los costes y eliminando los riesgos que supone la electricidad cuando hay niños.

Seguint les tendències actuals, la il·luminació es realitza mitjançant micro-leds, treballant en baix consum i baix voltatge, fet que permet reduir els costos i eliminar els riscos que suposa l’electricitat quan hi ha nens.

Estudiem des de l’emplaçament fins a la intensitat i tipus d’il·luminació que ha de donar cada micro-led, així com el feix de llum que produeixen segons el tipus de repte/pont perquè els participants puguin gaudir dels circuits multiaventura sense necessitat d’incorporar altres sistemes d’il·luminació.

La instal·lació combina cablejats ocults, per dins dels tòtems, i aeris, perquè s’integrin en els circuits i l’entorn, fora de l’abast dels usuaris. Els tòtems o arbres porten la il·luminació del color del circuit en el qual es troben per identificar-los.

Els micro-leds estan dissenyats perquè resisteixin a la intempèrie, la llum és en tons càlids perquè no enlluerni i són reorientables.
No és necessari connectar-se a la xarxa elèctrica tradicional perquè es pot treballar o combinar amb energies renovables (plaques fotovoltaiques o mitjançant aerogeneradors) que fan del bon ús mediambiental una alternativa ecològica i sostenible. Després de la inversió inicial ja no hi ha despeses.

SHARE