R+D+i

Tecnologies

Abans de realitzar qualsevol moviment sobre el terreny, en els departaments d'enginyeria i arquitectura de CMO Proyectos realitzem els estudis pertinents i apliquem els programes més capdavanters en el disseny de la instal·lació perquè tot es desenvolupi correctament garantint la màxima seguretat i eficàcia.


Estudis

Estudi Topogràfic
Per a conèixer el terreny i potenciar les seves possibilitats, calibrar nivells, distàncies, velocitat de les tirolines…

Estudi geotècnic
Aquest estudi permet l’estimació de les fonamentacions necessàries per a cada instal·lació.


Eines de càlcul

Cype permet fer l’anàlisi de comportament de cada producte per obtenir els seus límits i toleràncies. Amb Sap obtenim el comportament de cables i la seva transmissió als elements estructurals que ho subjecten. Solidword ens permet conéixer el disseny i càlcul de les peces petites.
Autocad ens permet realitzar els plànols amb el disseny de les instal·lacions fins al més mínim detall de fabricació i muntatge.

Innovacions CMO

Fruit de la nostra constant recerca de noves tendències del sector a nivell mundial, estem en permanent desenvolupament de noves instal·lacions d'oci per a tots els mercats. Aquesta innovació es realitza tenint sempre present la combinació de factors tan importants com a diversió/seguretat, gestió/capacitat, estètica/mínim manteniment, etcètera.etc.

Els darrers productes millorats de la nostra marca són:

Innovacions del joc

R+D en Parque Multiaventura CMO Proyectos

Del tòtem al megatòtem

Si va revolucionar el mercat de parcs d'aventura amb els seus innovadors tòtems®, ara hem fet un pas més amb elmegatòtem:

  • Hem incrementat la resistència i l'altura, permetent més nivells de joc i una millor distribució del terreny per a un òptim aprofitament, la qual cosa es tradueix a poder fer nous jocs i tirolines més llargues i més potents, les més demandades pel mercat..
  • Hem desenvolupat un sistema d'accés ràpid d'escales i plataformes a aquestes tirolines més altes, fet que permet realitzar un major nombre de salts en menor temps i reduir els temps d'espera dels participants. Tot això salvaguardant sempre la seguretat del participant, ja que en tot moment s'està segur.

R+D en Parque Multiaventura CMO Proyectos

Doble tirolina

Hem fet realitat la doble tirolina que permet que dos participants volin en paral·lel. Això s'ha aconseguit tenint en compte:

  • Optimizació de l’explotació, aconseguint doblar la capacitat de salt mantenint el nombre de monitors i duplicant així la rendibilitat dels salts.
  • Incrementar la diversió de la gent, fent salts en parella. Suposa una gran innovació. És un dels productes més demandats!

innovacions de seguretat

R+D en Parque Multiaventura CMO Proyectos R+D en Parque Multiaventura CMO ProyectosR+D en Parque Multiaventura CMO Proyectos
Sistema de “bulón”

A CMO hem desenvolupat un sistema de fixació de plataformes als arbres mitjançant perns d’aconratge, deixant enrere el sistema tradicional d'estrenyi emprat a tota Europa, que amb el pas dels anys, afectava greument l'arbre provocant fins i tot la seva mort. Amb els perns d’ancoratge no només aconseguim no fer mal a l'arbre, sinó que a més no requereix manteniment!!

No es troba afectat per incidències climatològiques (vent, neu…), ni el pas dels usuaris. És estable i no pateix desplaçaments. Sempre tenim la nostra instal·lació a punt i amb bona aparença, ja que no es produeixen lliscaments de les plataformes.

Seleccionem arbres sans després de realitzar un estudi fitosanitari, i fins i tot es prenen mesures de seguretat com la desinfecció del procés amb agents que no danyen l'arbre, però eliminen qualsevol fong que estigui dins l'escorça i no s'hagi detectat per estar inactiu.

El sistema de perns d’aconratge es modifica amb facilitat i sense necessitat de tocar l'arbre. Es poden dissenyar amb diferents dimensions adaptats al gruix de l'arbre perquè no es perdi superfície de pas o que els visitants puguin esperar als seus familiars o amics sense perdre la seva estabilitat.

El Sistema “Bulón” és un procediment innocu per a l'arbre, que li permet una ràpida recuperació, no li causa alteracions en el seu desenvolupament, ja que es pot estimar el seu creixement, i no s'ha de realitzar modificacions en el sistema de fixació de la plataforma en els propers 10-15 anys, permetent que l'arbre segueixi amb el seu desenvolupament natural.

És senzill de retirar, sense deixar residus ni restes de la seva fixació, i l'arbre absorbeix el sistema de forma natural.


R+D en Parque Multiaventura CMO Proyectos

 

Red Bradley

Hem afegit noves mesures de seguretat en tirolines. La xarxa Bradley està dissenyada com una mesura extra de seguretat en sortides i arribades de tirolines.