Geréncia de parcs

Hi han projectes en els quals participem de forma directe a la gerència, comercialització i comunicació del parc

Gerència

Atenem tot allò referent al personal (quadrants de treball, assignació dels equips a llocs especialitzats, anàlisis de jornades, avaluació i punts a millorar, distribució d'àrees de treball i vigilancia…), productes adaptats al projecte, negociació de proveïdors (roba, marxandatge, restauració, assegurances, mobiliari…).

Comercialització

Programa de visites comercials (establiment de rutes, concertació de cites), preparació de documentació per a donar suport comercial (presentacions, vídeos, dossiers…).

Comunicació

Creació de pàgina web, selecció de xarxes socials, agenda de mitjans, visites promocionals, establiment d'ofertes i campanyes, etcètera.

Seguiment i control

Per a garantir el bon funcionament és imprescindible el seguiment periòdic (avaluar la satisfacció del client, la gestió i la comunicació) i mesures de control (enquestes, formularis, xarxes socials…). Això ens permet detectar desviacions i aplicar mesures correctores que recondueixin les situacions negatives després de la seva anàlisi i valoració.

Satisfacció per al nostre clients, eficiència en la gestió i presència entre el nostre públic objectiu.