Qué nos diferencia

Des del primer moment, obrir un Parc d'Aventura és un negoci que planteja molts dubtes. La primera reflexió que hem de fer-nos és  en quins professionals confiaré perquè em guiïn i muntin el meu projecte. Donar amb els professionals adequats determinarà en gran manera les probabilitats d'èxit en la seva empresa.

A fi d'ajudar-li en la seva elecció, li mostrarem, com a guia bàsica, els principis i les bones pràctiques que regeixen totes les actuacions de CMO Proyectos basats en 20 anys d'experiència i més de 140 projectes d'oci realitzats, que ens han convertit en empresa capdavantera del sector.

1. Si vol invertir els seus diners en un projecte, asseguri's al màxim les seves possibilitats d'èxit.

Si vol invertir els seus diners en un projecte, asseguri's al màxim les seves possibilitats d'èxit. A CMO realitzem un estudi de mercat i viabilitat del projecte abans d'acceptar la seva execució. A més, tingui present que el secret de l'èxit en aquest negoci resideix en l'optimització de les despeses de manteniment i personal, que s'obtenen d'una bona fabricació i gestió, provinents d'un bon disseny de projecte.

2. L´experiència és un valor segur

Una empresa consolidada ha de poder acreditar suficient experiència en projectes similars que segueixin en funcionament. A CMO comptem amb més de 60 projectes reals executats. Tingui molta cura! Demani un informe de la trajectòria de projectes ja realitzats.

3. La qualitat té un preu

Confiï la seva inversió a una empresa com la nostra, amb infraestructures i instal·lacions pròpies, que desenvolupin tot el procés: des de la conceptualització, el disseny, la fabricació i la instal·lació fins a la posada en funcionament i el posterior manteniment del parc. En principi pot semblar més car però, a mitjà termini, sortirà beneficiat, ja que moltes empreses subcontracten els seus processos de producció, perdent el control de la mateixa i reduint qualitat per a poder ser competitius.

4. Per comparar pressupostos, calculi el preu per metre lineal d'instal·lació

Tots els pressupostos i propostes de Parcs són molt diferents pel que fa a la forma i el contingut. Una manera senzilla de comparar-los consisteix a dividir l'import final del pressupost entre el total de metres lineals (sense tirolines). D'aquesta forma, podrà fer-se una idea de quants metres reals de recorregut té el parc i quant costa el metre lineal amb cada proveïdor.

5. Asseguri´s de tenir l´esquena coberta en cas d´accident

Tant en les tasques de muntatge com durant l'explotació del parc, en cas d'accident, la responsabilitat recau en el promotor/gestor. Per a guanyar tranquil·litat, CMO Proyectos recolza el seu muntatge amb una pòlissa de Responsabilitat Civil i TRC o Tot Risc Construcció. Igual d'important és que la garantia de fabricació i instal·lació oferida compti també amb una pòlissa de responsabilitat civil.

A més, més del 50% de les instal·lacions en altura són inspeccionades pel Ministeri de Treball. No se la jugui! Els treballadors han de complir les normes de Seguretat i Salut en el Treball.

D'altra banda, és important que l'empresa contractada pugui oferir-li un servei tècnic regular. Les instal·lacions necessiten ser revisades. A CMO disposem d'un agent tècnic local.

6. Quan parlem de persones, la seguretat és primordial.

En una instal·lació per la qual passaran milers de persones, no se la pot jugar. CMO utilitza diferents sistemes de seguretat automàtics i homologats. Dormirà tranquil!

7. Ull amb les empreses fantasma!

Triï un proveïdor solvent. CMO no té cap objecció a demostrar-li que està al corrent de pagaments (proveïdors, Seguretat Social, Hisenda…) i que tots els seus treballadors estan donats d'alta en la Seguretat Social i estan qualificats per a les seves funcions. En definitiva, asseguri´s de dipositar els seus diners en mans fiables.

8. L´Administració tria els millors. Per què vostè no?

Un bon indicador de serietat és haver guanyat concursos públics. L'Administració és molt exigent en aquest sentit i sol·licita a les empreses amb les quals treballa solvència tècnica i econòmica. Demani que li mostrin Certificats de Satisfacció atorgats per Administracions Públiques. A CMO comptem amb 10 concursos guanyats i d'altres certificats de satisfacció.

9. No cregui el que no pugui comprobar ams els seus propis ulls

Actualment gràcies a les noves tecnologies i a Internet moltes empreses s'atribueixen treballs que en realitat no han fet. Que no li prenguin el pèl! Exigeixi fotos reals de tot el procés dels principals parcs realitzats i contrasti tota la informació que rebi, visitant algun dels seus parcs i comprovant que la qualitat que li venen és real. Observi detingudament els acabats de fabricació.

10. Busqui empreses al mercat que li ofereixin Assessoria i Consultoria per al seu projecte

Conegui personalment els consultors. A CMO li ajudem amb els aspectes legals, li facilitem els tràmits amb les Administracions (llicències, concursos públics, permisos d'ajuntaments), la posada en marxa de la seva idea, l'inici de l'explotació del parc… En definitiva, busqui empreses que saben que el seu treball va molt més allà de vendre i muntar un circuit multiaventura, compromeses amb el client i el projecte des del rigor i l'experiència, a fi de crear una empresa rendible. Vostè es beneficiarà d'això.

11. Treballi amb vertaders professionals

Per fer parcs d'aventura reeixits no n'hi ha prou amb ser entusiastes de l'aire lliure, sinó que es requereix una gran professionalitat, com qualsevol negoci seriós. S’han de realitzar per part d’un equip d'experts i rigor professional, estudis (topogràfic i fitosanitari), càlcul d'enginyeria estructural i projecte d'arquitectura visat. A més, una empresa que inverteix els seus recursos en R+D, aposta per seguir avançant i innovar per oferir el millor del mercat. Fruit d'aquest treball, a CMO tenim diversos productes patentats, destacant entre ells el nostre Tòtem CMO i la Triaction Tower.

12. Obri la seva ment, vostè disposa de tot un ventall de possibilitats

No es cegui en el terreny de la seva propietat, el millor terreny no té per què ser el seu. És fonamental triar la millor ubicació possible per al futur èxit del parc. La majoria d'ajuntaments estan encantats de cedir una parcel·la per a destinar-la a una actividat que reportarà grans beneficis socials al seu municipi, a més de generar ocupació, augmentar l'oferta turística i de serveis, així com l'increment de l'ocupació hotelera.